ชื่อ : 
นายยศ  ธรเจริญทรัพย์
เบอร์โทร : 
081-000-2345
ที่อยู่ติดต่อ : 
60/73 ซ.รามอินทรา 40 คลองกุ่ม
  บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

 

พื้นที่ให้บริการหลัก : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
.
โปรดตรวจสอบ และใช้บริการจากผู้แทนขายดีโฮม ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น!!
การชำระเงินทุกประเภท ให้โอนเข้าบัญชีดีโฮมเท่านั้น และยืนยันกับผู้แทนขาย
ดีโฮมจะไม่รับผิดชอบ หากลูกค้าชำระเงินแก่ผู้แทนขายดีโฮมโดยตรง ในทุกกรณี