ชื่อ : 
นางสาวธนกร  ใหม่จันทร์
เบอร์โทร : 
080-305-0980
ที่อยู่ติดต่อ : 
-
   

 

พื้นที่ให้บริการหลัก : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
.
โปรดตรวจสอบ และใช้บริการจากผู้แทนขายดีโฮม ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น!!
การชำระเงินทุกประเภท ให้โอนเข้าบัญชีดีโฮมเท่านั้น และยืนยันกับผู้แทนขาย
ดีโฮมจะไม่รับผิดชอบ หากลูกค้าชำระเงินแก่ผู้แทนขายดีโฮมโดยตรง ในทุกกรณี